Privacy Policy

Algemeen

Voor elk sitebezoek of transactie geldt onderstaand privacybeleid.

 

Doeleinden van gebruik

Fissaggio BV | Flamant Home Linen verwerkt uw persoonsgegevens voor (I) de acceptatie van uw bestelling, (II) uitvoering van overeenkomst met u, (III) relatiebeheer en (IIII) managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de (algemene) strategie.

 

Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Fissaggio BV | Flamant Home Linen, haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude.

Indien u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit kenbaar maken door een bericht te sturen naar Fissaggio BV | Flamant Home Linen of dit te wijzigen in uw afgeschermde deel op www.flamant-home-linen.com

 

Fissaggio BV | Flamant Home Linen gebruiken uw persoonsgegevens niet voor adressenhandel.

 

 

Privacy op internet en cookies

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de site of email van herkomst. We bewaren en gebruiken deze gegevens om de navigatie, bezochte pagina's en de al dan niet door u bestelde artikelen van onze site te analyseren.

Wij maken geen gebruik van Cookies

 

Adreswijziging

Klanten zijn verplicht Fissaggio BV | Flamant Home Linen van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen door aanpassing van hun gegevens op onze website. Zolang dit niet gewijzigd is, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Fissaggio BV | Flamant Home Linen bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd.

 

Beveiligde server

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Vragen

U mag ons om inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

 

U kunt uw persoonsgegevens ook online inzien en corrigeren op de site. Ga hiervoor naar www.flamant-home-linen.com. Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met ons op te nemen. Voor bovengenoemde verzoeken, vragen, klachten of reacties kunt u contact opnemen met Fissaggio BV | Flamant Home Linen door ons een email te sturen (info@flamant-home-linen.com)

ABOUT

Flamant Home Linen

Heereweg 279,  2161BH Lisse

The Netherlands

email : info@flamant-home-linen.com

Tel : +31 (0)252 769058

SERVICE

© 2012 Fissaggio BV

VAT NL818115142B01 | Chamber of Commerce 27302116

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon